Nadzor zvučnika/mikrofona

Za trajnu funkcionalnost interkom terminala nije dovoljno samo nadzirati mrežu između interkom servera i terminala.

Naprotiv, potrebna je kontinuirana kontrola „putanje zvučnog signala“ kod interkom terminala i njegovih komponenata (zvučnici, mikrofon, itd.).

Nadzor zvučnika/mikrofona je posebna funkcija Commend-ovih interkom terminala, kod koje se zvučni signal šalje preko zvučnika interkom terminala, a mikrofon ga istog trena „čuje“ i analizira. DSP čip u terminalu zatim uspoređuje primljeni signal s originalnim signalom kojeg je poslao zvučnik. Ako je bilo koja od komponenti oštećena (npr. žvakaća guma na mikrofonu, mokri ili oštećeni zvučnici), DSP to prepoznaje i šalje odgovarajuću poruku u control desk. Control desk tada može ukloniti problem.