Interkom arhitektura

Interkom arhitektura

U doba Weba 2.0, interkom rješenja su već odavno prerasla sliku portafona sa samo jednom vezom i jednom tipkom. Kada je riječ o profesionalnoj komunikaciji i sustavu upravljanja javnim objektima, Commendov interkom 2.0 pokazuje svoje kvalitete kao ključna tehnologija koja okuplja sve veze na jednom mjestu - od audio i video komunikacije do zaštite poduzeća, kontrole pristupa, parkinga te sustava upravljanja javnim objektima.

Iza ove višestruke mogućnosti korištenja stoji vrlo uspješna tehnička arhitektura koja objedinjuje tri centralne funkcije moderne intekom primjene: 

– Potpuno pouzdana audio/video komunikacijska veza

– Sustav upravljanja javnim i drugim objektima

– Back-office upravljanje i administracija sistema


Zahtjevi tržišta za moderne interkom sisteme su vrlo različiti, kao i područja njihove primjene.

Zahvaljujući osnovnoj modularnoj arhitekturi sistema koja se proteže na svim razinama, Commend nudi rješenja koja se bez poteškoća prilagođavaju različitim vrstama sistema i veličinama instalacija. Komponente interkoma, komunikacijski kanali i mrežne veze mogu se pretvoriti u različite layoute (topologije), ovisno o ukupnom opsegu i individualnim zahtjevima (npr. učinkovitost ili potreba za preuzimanjem postojeće opreme).