IoIP® – Interkom over IP

Sigurnost, visoka kvaliteta zvuka, dodatne funkcije upravljanja i prikaza, real-time protokol, pouzdani protokol – svoju kvalitetu dokazuje već više od 5 godina, širok izbor interkom terminala za sve vrste okruženja i tržišta.

Umrežavanje preko IP-a

Različite lokacije vrlo često moraju biti međusobno umrežene. Commend je razvio koncepte umrežavanja za IP, ISDN, E1 i HDSL platforme. Umrežavanje interkom servera omogućuje lokalnim interkom sustavima da se ponašaju kao jedan veliki interkom sustav koji zahvaća različite lokacije. Sve funkcije su dostupne cijeloj interkom mreži, a programiranje se provodi centralno s jedne lokacije.

IP station

IP terminali

IP-interkom terminali mogu se spojiti direktno na IP-mrežu. S Commend IP-konvertorom moguća je aktivacija IP-a kod svakog standardnog ili digitalnog interkom terminala. Time se uvijek na licu mjesta pronalazi najbolje rješenje za svaki tip aplikacije. Budući da je većina interkoma opremljena lokalnim inputima i outputima, moguće je, pored zvučne povezanosti, realizirati i funkcije upravljanja i prikaza.

VoIP

Podatkovne mreže omogućuju prijenos najrazličitijih podataka. VoIP (Voice over IP) je prijenos govora korištenjem Internet Protokola (IP), posebno u telefoniji.

Interkom u VoIP svijetu

Fleksibilno VoIP sučelje za SIP/IAX povezivanje – za integraciju standardnih SIP telefona u interkom sustav ili SIP trunkova u strane VoIP servere.

SIP

Današnji standard za VoIP – interkom telefonija, temeljena na etabliranim Internet protokolima, slično kao i http (baziran na webu).

  • Mobilnost IP telefona (hardware i software telefona)
  • Jednostavna integracija
  • Multimedija (zvuk, podaci, video) na jednoj platformi

SAZNAJ VIŠe