18,980 vozila dnevno.

8 automatiziranih prometnih traka. 1 neprekidni protok prometa.

Auto ceste i sustav naplatnih kućica

U današnje vrijeme naplatne kućice su sve više automatizirane i bez fizičkog zaposlenika. Ukoliko se rampa ne podiže, vozačima se mora osigurati trenutan poziv i pomoć, bez odlaganja. Help points, terminali za hitan poziv uz cestu su uobičajeni i vidljivi uz autoputeve. Udaljenosti su velike i mrežna rješenja stoga su bitna. Commendova  komunikacijsko-sigurnosna rješenja omogućavaju glasovnu i video vezu između kontrolne sobe i korisnika, omogućujući operateru jasan pregled situacije i potpunu kontrolu nad funkcionalnostima sustava. Commendovi upravljački terminali za prometnice i naplatu cestarine su u antivandal izvedbi te su posebno dizajnirani kako bi podnijeli istovremeno i uvjete visoke buke na autocestama i teške vremenske uvjete.

  • Interkom moduli iza zaštitnog panela s odličnom 16 kHz zvučnom kvalitetom govora koji se lako ugrađuju u uređaje za naplatu cestarine
  • Protuvandalski info terminali i stanice za hitan poziv uz ceste
  • CCTV integracija s ručnim i automatskim odabirom kamera
  • Visoka sigurnost sustava, funkcije line monitornig i nadzor zvučnika i mikrofona
  • Umrežavanje svih naplatnih ulaznih i izlaznih točaka
  • Potpuno upravljanje i kontrola s lokalne naplatne kućice ili udaljene centralne kontrolne sobe