15 000 prolaznika u gradu.

Jedna uplašena majka. Pronađeno dijete.

Gradska središta

Sve više i više ljudi svakodnevno nastanjuje gradove i urbana središta, a time raste i njihova potreba za osjećajem sigurnosti. Commendova komunikacijska i sigurnosna rješenja za gradove i urbana središta premošćuju jaz izmedju javnosti i osoblja zaduženog za sigurnost. Visoko učinkovite govorne, video i upravljačke veze održavaju pouzdanu vezu između događaja na ulici, stanica za hitne pozive i kontrolne sobe.

 

- Informacije i javno dostupne stanice za ostvarivanje hitnih poziva.

- Posebni interkom terminali za osobe sa ograničenom mogućnosti kretanja, vida i sluha.

- Posebna mjesta s integriranom opremom za spašavanje (npr. protupožarni uređaji i uređaju za oživljavanje).

- Jednostavna, dobro organizirana korisnička sučelja za pružanje podrške.

- Operacije kontrolne sobe. Interkome stanice dizajnom mogu biti prilagođene planiranim zahtjevima.

- Integracija video nadzora i javnih površina ili objekata.

- Upravljanje opremom za kontrolu pristupa kao što su rampe i stupići na ulici.

- Mogućnost za žično ili bežično integriranje interkom stanica.

- Komunikacija na autobusnim ili tramvajskim stajalištima.

- Skalabilni sustavi za laganu prilagodbu različitim proračunskim mogućnostima.